fbpx

Polityka prywatności strony MelaMelulu.pl

Poniższa polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies oraz innych technologii w ramach funkcjonowania strony MelaMelulu.pl.

Właścicielem strony jest firma „Hoste.pl Grzegorz Cycoń” z siedzibą w Krakowie (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontaktu: https://melamelulu.pl/kontakt/ oraz na fanpage’u strony w serwisie Facebook (@MelaMelulutravelstory) na profilu Instagram (@mela_melulu_travelstory) oraz pod adresem mailowym – napisz@melamelulu.pl. Właściciel strony jest administratorem danych.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – właściciel, Hoste.pl z siedzibą ul. Zabłocie 26/15, 30-701 Kraków. NIP 6332084220. Kontakt mailowy: napisz@melamelulu.pl

2. Strona – strona dostępna pod adresem melamelulu.pl na serwerze w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl), domena w firmie Hoste.pl (www.hoste.pl).

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony.

4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom uzyskanym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych przekazywanych mu przez Użytkowników następującym podmiotom:

a) Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa – w celu przyjmowania płatności za zamówienia.

b) Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań  – w celu realizowania szybkich płatności za pomocą serwisu Tpay.com

c) Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu obsługi wysyłanych produktów.

d) Inpost S.A z siedzibą przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków – w celu obsługi wysyłanych produktów.

7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia strony.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do przenoszenia danych;

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Strony;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie ze strony będzie utrudnione.

§4
NEWSLETTER

1. Administrator przetwarza dane takie jak: imię oraz adres e-mail, podane dobrowolnie przy zapisie do newslettera  w zakresie zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika.

2. Zapis do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych w §4 punkt 1.

§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej Stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Stronie:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Strony
d. Facebook Pixel udostępnianego przez serwis Facebook.